Dofinansowania

Kontakt tel od pon. do pt. w godz: 7:00 - 15:00

Dofinansowania

Przedsiębiorstwo BTI Gumkowski Sp. z o.o. Sp. k. realizuje:

Projekt nr POIR.03.02.02-00-2673/20 pod nazwą „Wdrożenie technologii produkcji nagrzewnic powietrza z palnikiem na pellet”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji technologicznej i produktowej. W rezultacie projektu nastąpi wdrożenie nowego produktu – nagrzewnicy powietrza z palnikiem na pellet.

 

Wartość projektu: 16 546 300,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 4 738 149,90 PLN

 

Projekt nr POIR.03.02.01-30-0007/18 pod nazwą „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwo BTI Gumkowski Sp. z o. o. Spółka komandytowa prowadzących do wprowadzenia na rynek innowacyjnego proekologicznego palnika pelletowego drugiej generacji”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1: Badania na rynek.

Celem projektu jest zaoferowanie na rynku innowacyjnego proekologicznego palnika pelletowego drugiej generacji. W rezultacie projektu powstanie innowacyjny proekologiczny palnik pelletowy drugiej generacji.

Wartość projektu: 10 208 631,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 427 615,00 PLN

Projekt nr POIR.02.03.04-30-0005/16 pod nazwą „Zgłoszenie wynalazku przez przedsiębiorstwo BTI Gumkowski Sp. z o.o. Sp. k.”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Celem projektu jest przeprowadzenie na rynkach międzynarodowych procedury ochrony wynalazku pt. „Palnik kotła na paliwo stałe” oraz zakup usługi doradczej, która dotyczy przygotowania do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia

Wartość projektu: 432 204,00 PLN

Kwota wsparcia w ramach programu: 184 500,00 PLN

Projekt nr POIR.02.03.02-30-0036/20 pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej rewersyjnej pompy ciepła typu powietrze-woda z system „no-frost”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 02.03.02: Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu jest opracowanie rewersyjnej pompy ciepła powietrze-woda posiadającej innowacyjny systemem „no-frost”. W rezultacie projektu powstanie prototyp innowacyjnej pompy ciepła z systemem „no-frost”.

Wartość projektu: 485 127,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 335 250,37 PLN

Projekt nr POIR.03.03.03-30-0125/20 pod nazwą „Promocja marki produktowej KIPI poprzez udział w imprezach targowo-wystawienniczych na wybranych rynkach zagranicznych”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

Celem projektu jest promocja palników na pellet marki KIPI poprzez udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych na wybranych rynkach. W rezultacie projektu nastąpi wzrost rozpoznawalności marki wnioskodawcy na rynkach zagranicznych oraz dalszy rozwój działalności eksportowej i ekspansja firmy na nowe rynki.

Wartość projektu: 563 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 422 250,00 PLN