Akademia Menadżera – szkolenie w naszej firmie

Inwestycja w rozwój

     Marzec był dla nas miesiącem bardzo intensywnym jeśli chodzi o rozwój w naszej firmie. Zgodnie z planami Dyrektora Zarządzającego BTI Gumkowski jednym z celów na najbliższe 5 lat jest zbudowanie odpowiedzialnych i ambitnych zespołów kierowanych przez menadżerów ukierunkowanych na dobro przedsiębiorstwa. Zgodnie z tą strategią odbyliśmy serię szkoleń rozwojowych „Akademia Menadżera”, w której skupiliśmy się na osobach kierujących zespołami w naszym przedsiębiorstwie. Według koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, ludzie to wyjątkowy kapitał organizacji, wart szczególnych zabiegów oraz poświęcenia czasu. Wiemy doskonale, że prawidłowo wykwalifikowany menadżer to gwarancja prawidłowej pracy zespołu. 

Czego się nauczyliśmy?

     Szkolenia zostały podzielone na 7 całodniowych spotkań, podczas których zostały omówione najważniejsze tematy, z jakimi na co dzień zmaga się każdy menadżer. Było to m.in. radzenie sobie ze stresem, inspirowanie i budowanie zaangażowania, określanie celów i priorytetów, motywowanie pracowników, czy budowanie z nimi odpowiednich relacji. Wiedza ta jest bardzo rozbudowana i by ją w pełni zrozumieć  konieczna jest praktyka. Szkolenia były wiec w dużym stopniu interaktywne. Zawierały zadania, zagadki i gry, w które nasza kadra menadżerska bardzo się zaangażowała. Pozornie proste i przyjemne ćwiczenia w formie prac zespołowych dały możliwość wyłapywania własnych błędów popełnianych na co dzień. Największym problemem okazało się m.in. przerywanie sobie, czy zbyt emocjonalne wyrażanie opinii. Rzetelne i wnikliwe wykonywanie poszczególnych ćwiczeń i zadań miało na celu poprawę tych umiejętności. 

Zespół otwarty na rozwój

     Każda seria szkolenia zwieńczona była odpowiedzią zwrotną  prowadzących, które miały być nie tylko podsumowaniem spotkania, ale także wyciągnięciem wniosków i radami na przyszłość. Szkolenia te były świetną okazją nie tylko do rozwijania kompetencji menadżerów, ale również zacieśnienia współpracy pomiędzy nimi. Jako podsumowanie naszego udziału w szkoleniach należy przytoczyć opinie jednego z trenerów  “rzadko spotyka się tak silne nastawienie na wiedzę i zdobycie doświadczenia”.  Opinia ta jest dla nas bardzo budująca, gdyż  jako przedsiębiorstwo nastawione na rozwój każdego dnia staramy się inspirować naszych pracowników  do samodoskonalenia się.